• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Welkom

Na meer dan dertig jaar bij een stedenbouwkundig adviesbureau werkzaam te zijn geweest, waarvan de meeste jaren als ontwerper en adviseur, wil ik u adviseren bij uw vragen op het stedenbouwkundig terrein.

Diensten

Met name als ontwerper en adviseur kan ik u in een vroeg stadium behulpzaam zijn hoe de stedenbouwkundige invulling of herinstructurering van een locatie het best tot zijn recht komt. Daarbij in de jarenlange ervaring, opgedaan in de praktijk van groot belang, in de afweging wat planologisch volkhuisvestelijk, stedenbouwkundig, architectonisch, beeldkwaliteit en financieel verantwoord is. Het spreekt voor zich dat, voordat er iets op papier gezet wordt, de wensen van de opdrachtgever goed doorgesproken worden.